Türkçe    English

Fuar tanıtımı yeterli düzeyde olmasına rağmen, sanırım ilk defa düzenleniyor olması sebebi ile katılım orta düzeydeydi. Fuarın sadece robot üzerine olması büyük bir avantaj sağlamakla birlikte saf bir kullanıcı profili ortaya koydu. Katılımcı profili, fuarın sadece robot üzerine olması sebebiyle daha uyumluydu. Bu da firmalar açısından zaman kayıplarını ortadan kaldırma ve etkililik açısından avantajlı idi. Butik bir fuar gibi gözükerek robotun direk müşteriye, personel tarafından anlatılmasını sağladığı için müşteriler ile birebir iletişimi güçlü kıldı.

fuar katılımcı firmalar